I henhold til Serviceloven kan man som diabetiker i visse tilfælde få bl.a. testmateriale betalt af sin kommune. De nærmere  regler kan man se her.

For kommunen er det et dilemma mellem produkter og pris. Og derfor kommer dette område i udbud fra tid til anden. Ofte går flere kommuner sammen for at finde en levenadør.

Kommunen skal dog inddrage repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravsspecifikation mv i henhold til Serviceloven

Hos Solrød Lokalforening er Linda Hoffmann udbudsrepræsentant.

Nogle af de opgaver som Linda har påtaget sig er  bl.a.

Produkterne er bl.a.