Vi holder generalforsamling tirsdag den 25. april 2019 kl 19.00 på Solrød Bibliotek

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Den næste motivationsgruppe starter på Solrød Kommunes Genoptræningscenter, Solrød Center 3, 2680 Solrød Strand  den torsdag den 12. september 2019,  hver torsdag indtil  28. november 2019