Diabetesforeningens lokalforening i Solrød arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunens borgere, politikere og den enkelte diabetiker.

Vi afholder i løbet af året en række forskellige arrangementer og oplysende aktiviteter, der relaterer sig til diabetes.

Vi går i dialog med de lokale sundhedsmyndigheder for at fremme diabetikeres interesser.

Vi er altid parat til at rådgive om diabetes og dele ud af vores erfaringer med sygdommen.

Bliv frivillig

Du kan også yde et stykke frivilligt arbejde for Diabetesforeningen - hvad enten det er af politisk eller praktisk karakter. Alle er velkommen.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.

 

Hvem er vi:

Bestyrelsen i Solrød Lokalforening efter generalforsamlingen 7. februar 2018

Formand

Diana Sundt 
2283 1905 
solroed@diabetes.dk

Fyrrevænget 8, 2680 Solrød Strand

Næstformand

Vakant

 

Kasserer

Gert Nielsen
gnign@firma.tele.dk

Tanggårdsvej 20, 2680 Solrød Strand

Sekretær

Linda Hoffman
linwer@outlook.dk

Christians Torv 6, 2680 Solrød Strand

Bestyrelsesmedlem

Finn Lund
Lund.pagter@gmail.com

 

1. suppleant

Irene Petersen
ireneflemming@mail.dk

 

2. suppleant

Verner Christensen
4068 6151
vernerch@mail.dk

Vestre Strandvej 12, 2680 Solrød Strand

 

 

Andre funktioner

 

 

Revisor

Jørgen Larsen
jorgenmona@yahoo.dk

Litorinaparken 123, 2680 Solrød Strand

Hjemmeside

Verner Christensen
4068 6151
vernerch@mail.dk

Vestre Strandvej 12, 2680 Solrød Strand

Motivationsgruppe

Verner Christensen
4068 6151
vernerch@mail.dk

Vestre Strandvej 12, 2680 Solrød Strand

Udbudsrepræsentant

Linda Hoffman
linwer@outlook.dk

Christians Torv 6, 2680 Solrød Strand